Dane kontaktowe

VIB Polska Sp. z o.o.
Biurowiec Intraco I
ul. Stawki 2, piętro 23
00-193 Warszawa

tel. +48 22 11 00 200

e-mail: biuro@vibrokers.pl

NIP: 5272720946
REGON: 147416063
KRS 0000521148
Nr zezwolenia KNF: 2076/14