Misja i filozofia

Zaufanie stanowi dla nas największą wartość. Jesteśmy nastawieni na zbudowanie partnerskich i długofalowych relacji. Z naszymi Klientami staramy się rozmawiać,a właściwie słuchać Ich jak najczęściej, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie zrozumieć specyfikę Ich konkretnej działalności. Przeszczepianie gotowych rozwiązań czy schematów nigdy nie stanowi dla nas rozwiązania problemu. Doskonale wiemy, że nawet pozornie identyczne przedsięwzięcia są tak naprawdę różne, oparte o inne zasady, założenia, czy chociażby poziom akceptacji ryzyka. Chcemy zrozumieć firmy z perspektywy ich właścicieli i dopiero na tej podstawie opracowujemy konkretne projekty i programy ubezpieczeniowe.

Zawarcie umowy ubezpieczenia, chociaż istotne, nie stanowi dla nas celu samego w sobie. My nie sprzedajemy polis, ale oferujemy swoją wiedzę, kontakty, relacje oraz umiejętność wyciągania wniosków. Naszym produktem jest całościowa, opracowana wspólnie z Klientem i dla Klienta, koncepcja zarządzania możliwym do ubezpieczenia ryzykiem. Jako reprezentant Klienta działamy w Jego imieniu i na Jego rzecz ponosząc przy tym odpowiedzialność za cały proces realizacji ustalonej polityki zarządzania ryzykiem, począwszy od pomysłu, poprzez przeprowadzenie przetargów na poszczególne linie ubezpieczenia, a kończąc na najważniejszym, czyli likwidacji szkód i ocenie efektywności wprowadzonych rozwiązań.

Efekty proponujemy oceniać w interwałach co najmniej kilkuletnich, a nie rok do roku. Jesteśmy pewni, że dobre i stabilne programy, a takie jesteśmy w stanie zorganizować, dadzą wymierne rezultaty nie tylko w zakresie efektywności finansowej. Stabilność, którą zagwarantujemy wpłynie także korzystnie na wizerunek rynkowy i ułatwi często wielopoziomową współpracę.