Model działania

Jesteśmy reprezentantem Klienta w stosunku do Towarzystw Ubezpieczeniowych. Zawsze działamy w imieniu i na rzecz naszych Klientów, za co ponosimy odpowiedzialność zawodową. Umowy ubezpieczeniowe zawierane za naszym pośrednictwem są dostosowane w maksymalnym stopniu do indywidualnych wymagań Klientów zarówno pod kątem zawartości merytorycznej jak i ceny.

Katalog naszych usług obejmuje również zarządzanie ryzykiem oraz kształtowanie szeroko rozumianej polityki ubezpieczeniowej w przedsiębiorstwach.

Modelowo proces naszego działania możemy podzielić na następujące etapy:

Analiza ryzyka oraz wprowadzenie programu ubezpieczeniowego:

 • identyfikacja potencjalnych zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • interpretacja danych szkodowych oraz aktualnej dokumentacji ubezpieczeniowej
 • opracowanie założeń programu ubezpieczeniowego
 • przeprowadzenie procedury zebrania ofert w tym negocjacja warunków szczególnych
 • rekomendacja ze wskazaniem najlepszej oferty zarówno pod względem zakresu jak i kosztu
 • wystawienie dokumentów ubezpieczenia

Zarządzanie zawartymi umowami ubezpieczeń:

 • kontrola poprawności wystawianych dokumentów
 • kontrola terminów płatności oraz rozliczeń należnych zwrotów
 • rozliczanie zmian wynikających z zakupu lub sprzedaży mienia czy aktualizacji grup ubezpieczonych osób
 • inne czynności administracyjne (aranżacja aneksów, nanoszenie cesji itp.)

Zarządzanie likwidacją szkód:

 • kontrola ustawowych terminów likwidacji
 • kompletowanie i weryfikacja dokumentacji szkodowej
 • sprawdzanie poprawności merytorycznej wydanych decyzji
 • negocjacja szkód spornych w tym wypłaty w drodze wyjątku
 • dodatkowe usługi w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych

Cykliczna analiza danych szkodowych z uwzględnieniem:

 • statusu szkód oraz stanu wypłat, rezerw i regresów
 • przyczyny i okoliczności powstania zdarzeń
 • wskaźników szkodowości oraz częstości szkód
 • analizy szkodowości umożliwiającej podjęcie działań prewencyjnych skierowanych do konkretnej grupy Użytkowników

Działania prewencyjne:

 • zmiany wysokości franszyz i udziałów własnych
 • tematyczne szkolenia dla kadry oraz kierowców (w tym szkoły bezpiecznej jazdy)
 • audyty ubezpieczeniowe, zarówno niezależne, jak i przeprowadzane przez towarzystwa ubezpieczeniowe
 • fundusze prewencyjne
 • analiza przebiegu umowy i wprowadzenie zmian w nowym programie