Program OPTIMA

Strategiczna współpraca spółek VIB Polska oraz MOTO Flota zaowocowała stworzeniem innowacyjnego programu flotowego OPTIMA. W ramach programu oferujemy:

 • Program ubezpieczeniowy z atrakcyjnymi stawkami
 • Sieć serwisową
 • Zarządzanie flotą

Połączenie tych trzech elementów pozwala znacząco ograniczyć całość kosztów eksploatacji floty oraz zarządzać nimi za pomocą udostępnionej przez nas aplikacji. Co zaś najważniejsze – nie odbywa się to kosztem jakości oferowanych usług.

UBEZPIECZENIA

Wyjątkowo atrakcyjne stawki uzyskaliśmy dzięki optymalizacji procedur związanych z naprawami powypadkowymi. Jest to rozwiązanie, które w dużym stopniu może ograniczyć wspływ skokowego wzrostu stawek i składek, z którymi mamy do czynienia od początku 2016 roku.

W ramach usług ubezpieczeniowych oferujemy również:

 • Pełny serwis brokerski
 • Platformę on-line do zarządzania umowami
 • Całodobowe Call-Center
 • Dedykowanego opiekuna
 • Zarządzanie szkodowością

USŁUGI SERWISOWE

Oferujemy pełen zakres usług serwisowych, zarówno mechanicznych jak i blacharsko-lakierniczych. Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy kilkaset punktów serwisowych na terenie całego kraju.

Wszystkie serwisy pracują w oparciu o zaakceptowany przez nas system kontroli jakości oraz aplikację umożliwiającą Klientowi na kontrolę oraz akceptację zakresu jak i kosztu świadczonych usług.

Zapewniamy również:

 • Holowanie pojazdów
 • Samochód zastępczy na czas naprawy
 • Przeglądy techniczne
 • Serwis ogumienia
 • Doradztwo techniczne

ZARZĄDZANIE FLOTĄ

Zapewniamy profesjonalny audyt floty a w razie potrzeby przygotowanie polityki flotowej od podstaw. Przeprowadzamy także optymalizację procesów zakupowych.

Pracujemy nad ogólną poprawą bezpieczeństwa floty. Jest to element szczególnie istotny, ponieważ ma on bezpośredni wpływ na koszty związane z ubezpieczeniem a także serwisowaniem pojazdów.

W ramach programów prewencyjnych oferujemy:

 • Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • Praktyczne szkolenia z zakresu doskonalenia techniki jazdy
 • Dobór i właściwe wykorzystanie odpowiednich narzędzi telematycznych
 • Wprowadzenie oraz kontrolę ustalonych procedur i zasad

PROCES OBSŁUGI

Niezależnie od przyczyny, (awaria, kolizja, wypadek) użytkownicy pojazdów uzyskują pomoc pod jednym numerem telefonu.

Po otrzymaniu zgłoszenia zapewnimy:

 • Pomoc na drodze oraz holowanie pojazdu do odpowiedniego warsztatu
 • Pojazd zastępczy na czas naprawy
 • Pomoc w zakresie wszystkich obowiązków proceduralnych związaną naprawa powypadkową na miejscu w warsztacie
 • Nadzór nad całością procedury likwidacji szkody
 • Dostęp do informacji na każdym etapie procesu naprawy

KORZYŚCI

Wykorzystując efekt skali zapewniamy niższe stawki za roboczo- godzinę, rabaty na części zamienne, przez co generujemy realne oszczędności kosztów napraw.

Elastyczna polityka dotycząca zakupu części zamiennych pozwala na krócenie czasu napraw.

Zarządzenie flotą bez dodatkowych kosztów.

Wymienione wyżej elementy, prawidłowa polityka flotowa oraz poprawa bezpieczeństwa przekładają się bezpośrednio na obniżenie szkodowości i gwarantują korzystne warunki ubezpieczenia. Co najważniejsze te warunki zapewniamy już na początku współpracy i to bez żadnego abonamentu.

Partnerzy projektu