Ubezpieczenia dla Członków Organów Spółek Kapitałowych (D&O)

VIB Polska Sp. z o.o. przy współudziale Kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski przygotowała jedyne w swoim rodzaju ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przeznaczone dla członków organów spółek kapitałowych.

Połączyliśmy naszą wiedzę ubezpieczeniową z doświadczeniem naszych partnerów w zakresie obsługi prawnej największych podmiotów działających na rynku polskim w jeden spójny produkt. W rezultacie stworzyliśmy rozwiązanie, które zapewnia optymalną ochronę osobom fizycznym pełniącym w spółkach kapitałowych funkcje zarządcze lub nadzorcze.

Produkt jest dedykowany wyłącznie dla osób fizycznych, a unikalność zastosowanych w nim rozwiązań zapewnia wskazana wprost w umowie obsługa w zakresie reprezentacji w przypadku roszczeń przez Kancelarię Elżanowski, Cherka & Wąsowski.

Klasyczne umowy zawierane w ramach grup kapitałowych czy holdingów obejmują wiele podmiotów i osób. W takich warunkach pojawia się realną możliwość wyczerpania sumy ubezpieczenia przez zdarzenia niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną przez konkretnego managera działalnością. Zawierana w naszym programie polisa jest indywidualnie powiązana z Członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej. Dzięki temu gwarantujemy naszym Klientom pewność w zakresie posiadania ochrony ubezpieczeniowej.

Ochroną może być objęta aktywność w dowolnej ilości spółek, co gwarantuje jednakową ochronę i reprezentację dla wszystkich wykonywanych czynności zarządczych lub nadzorczych.

Co gwarantuje polisa?

  • Pokrycie kosztów ochrony prawnej.
  • Wypłatę kwoty wartości samego roszczenia.
  • Szkolenie w zakresie odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych.
  • Jeden kontakt we wszystkich zakresach związanych z obsługą.
Partner projektu: www.echw.pl