Ubezpieczenia komunikacyjne

Nasza oferta jest stworzona z myślą o firmach posiadających własne floty pojazdów, firmach leasingowych, firmach prowadzących wynajem pojazdów (CFM, FSL) oraz przedsiębiorstwach korzystających z usług CFM, FSL które chcą zachować kontrolę nad polityką ubezpieczeniową w stosunku do użytkowanej przez siebie floty.

W ramach obsługi umów komunikacyjnych zapewniamy programy ubezpieczeniowe, na które składać się mogą umowy ubezpieczenia:

  • ryzyka odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC),
  • nadwyżkowego OC komunikacyjnego,
  • ryzyka auto-casco (AC),
  • ryzyka następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW),
  • ryzyka NNW w ruchu komunikacyjnym,
  • ryzyka assistance (ASS),
  • ryzyka ochrony prawnej (OP),
  • ryzyka utraty wartości (GAP),
  • ryzyka spłaty kredytu (PPI).

Kształt każdej umowy generalnej ustalany jest indywidualnie, a zakres klauzul i rozwiązań dodatkowych zawsze uwzględnienia specyficzne potrzeby Klienta, Jego floty oraz zakres prowadzonej działalności gospodarczej.

Zapewniamy pełne zarządzanie zawartymi umowami.

Dystrybucje (w tym elektroniczną) polis ubezpieczeniowych, wprowadzanie zmian wynikających z rotacji floty, kontrole poprawności wystawionych dokumentów, sporządzanie i składanie wypowiedzeń umów ubezpieczenia OC.

Zapewnimy pełne zarządzanie likwidacją szkód komunikacyjnych.

Do dyspozycji naszych klientów oddajemy Call Center działające w systemie 24/7. Połączenie z dedykowanym numerem telefonu uruchamia proces likwidacji szkody lub awarii pojazdu. W ramach usługi organizujemy holowanie pojazdu, skierowanie go do odpowiedniego warsztatu, zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela, nadzór nad merytoryczną częścią procesu likwidacji szkody tj.: monitoring terminów, analizę decyzji ubezpieczyciela, organizację procesu obiegu dokumentów, prowadzenie procedury odwoławczej.

Podejmujemy działania mające na celu ograniczenie szkodowości.

Organizujemy szkolenia zarówno z zakresu bezpieczeństwa jazdy jak i zmiany przepisów. W zawartych umowach wprowadzamy fundusze prewencyjne. Pomagamy sformułować politykę flotową przedsiębiorstwa tak aby ograniczyć szkodowość do możliwego minimum.

Oferujemy prosty i przyjazny interfejs do zarządzania umowami on-line:

Zapewniamy dostęp on-line za pomocą przeglądarki internetowej do wszystkich dokumentów ubezpieczeniowych oraz szkodowych. Aplikacja umożliwia również raportowanie.