Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Liczba roszczeń wnoszonych na gruncie prawa cywilnego w ciągu ostatniego dziesięciolecia rosła w sposób lawinowy na co bez wątpienia wpłynął wzrost świadomości prawnej zarówno wśród przedsiębiorców jak i osób fizycznych. W przypadku wielu przedsiębiorstw wartość wypłaconych szkód z polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa przekracza już wartość wypłaconych szkód majątkowych.

Aktualnie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest koniecznym wymogiem prowadzenia działalności gospodarczej zarówno w zakresie zabezpieczenia interesów finansowych przedsiębiorstwa, jak również spełnienia wymogów nałożonych przez kontrahentów czy podniesienia poziomu zaufania partnerów biznesowych.

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę w przypadku wyrządzenia szkody osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub posiadanym mieniem, zarówno w przypadku szkód osobowych jak i w mieniu.

W zakresie umowy znajduje się zarówno wypłata należnego odszkodowania jak i koszty pomocy prawnej czy zastępstwa procesowego poniesione na uwolnienie się od niezasadnego roszczenia. Założeniem ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie jest więc wypłata odszkodowania w każdym przypadku tylko ochrona interesów majątkowych przedsiębiorcy również poprzez odmowę wypłaty odszkodowania w uzasadnionych przypadkach.

Zakres ubezpieczenia jest przez nas zawsze indywidualnie dostosowany do profilu działalności ubezpieczonego Przedsiębiorcy, a poza wprowadzeniem standardowych klauzul rozszerzających zawsze modyfikujemy zapisy regulujące wyłączenia oraz zwracamy uwagę na czasowy zakres ochrony, o czym bardzo często zapominają zarówno Przedsiębiorcy jak i pośrednicy.

Oferujemy pełny zakres umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w tym m.in.:

  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej,
  • ubezpieczenie wycofania produktu z rynku (product recall),
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej,
  • ubezpieczenia przeznaczone dla grup zawodowych objętych obowiązkiem ubezpieczenia,

ubezpieczenia nadwyżkowej odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, lub grup zawodowych objętych obowiązkiem ubezpieczenia.