Ubezpieczenia transportowe

Procesy związane z transportem i logistyką towarów czy surowców osiągnęły bardzo wysoki stopień złożoności i dla wielu przedsiębiorstw są one tak samo kluczowe jak sam proces produkcyjny. Prawidłowo zaprogramowane często decydują o sukcesie lub porażce danego przedsięwzięcia.

Różne modele dostawy oraz ilość podmiotów zaangażowanych w przewóz ładunku (spedytorzy, przewoźnicy, podwykonawcy) powodują, że na pewnych etapach ryzyko pozostaje kontrolą lub jest niewłaściwie zabezpieczone.

Nasza oferta ubezpieczeń transportowych przygotowana jest z myślą zarówno o firmach transportowych czy spedycyjnych, dla których transport towarów stanowi podstawowy zakres działalności jak i o przedsiębiorstwach produkcyjnych czy handlowych dla których jest to jeden z elementów szerszego procesu.

Ubezpieczenie towaru w transporcie (CARGO) chroni właściciela przewożonego towaru przed finansowymi skutkami uszkodzenia ładunku na skutek zdarzeń losowych. Zakres ubezpieczenia najczęściej oparty jest o Instytutowe Klauzule Ładunkowe (ICC). Produkt przeznaczony jest dla każdego rodzaju transportu w tym transportu multimodalnego.

Ubezpieczenie OC Przewoźnika lub Spedytora zabezpiecza interes finansowy przedsiębiorców prowadzących działalność w charakterze spedytorów lub przewoźników w przypadku szkód wyrządzonych podczas wykonywania umów spedycji lub przewozu.

Dobór właściwego zakresu ubezpieczenia jest w tym wypadku szczególnie ważny, chociażby z uwagi na przenikanie się zakresów działalności spedytorów i przewoźników umownych, którzy jedynie podzlecają dalszy transport towarów. Mimo pozornego podobieństwa tych czynności zakres odpowiedzialności jest w tych przypadkach diametralnie różny o czym należy pamiętać przy zawieraniu dobrej umowy ubezpieczenia.